Międzynarodowy Festiwal Muzyki „Pax et bonum per musicam”