Strona Główna Archiwum artyści 2011

artyści 2011

Archiwum

Artyści 2011 r.

Johan Hermans (organy, Belgia)

Ludwig Schmitt (organy, Niemcy)

Ttan Quang Hai (Wietnam)

Wileński Chór Kameralny AIDIJA (Litwa)

Romualdas Grazinis - dyrygent Chóru AIDIJA (Litwa)

- Isaak Sheffer (kantor)

- Regina Yantian (organy, prowadzenie)

Chór Filharmonii Wrocławskiej i Zespół Instrumentów Dawnych

- Karolina Pasierbska (sopran)

- Aldona Bartnik (sopran)

- Ewa Wojtowicz (alt)

- Jacek Rzempołuch (tenor)

- Dominik Kujawa (bas)

- Andrzej Kosendiak (prowadzenie)

- Agnieszka Franków-Żelazny (prowadzenie, kierownictwo artystyczne)

Tytus Wojnowicz (polska)

Jan Bokszczanin (Polska)