WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI

Cykl konkursów „WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI” skierowany jest do dzieci i młodzieży wszystkich szkół dolnośląskich i jako jedyny –  w tak szerokim zakresie – otwarcie porusza niezwykle ważne tematy tych wartości w życiu młodych ludzi, które powinny stanowić ich „kręgosłup” w dobie relatywizmu moralnego. 

Cykl konkursów odbywa się pod patronatem Prezydenta Wrocławia, Marszałka Dolnośląskiego, Wojewody oraz Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Konkursy umożliwiają młodym ludziom przemyślenie i twórczy przekaz tematu, który każdego roku podejmuje problem różnych wartości.

W konkursach przewidziany jest udział dzieci i młodzieży w wielu od 6 do 19 lat, także młodzieży różnych wyznań lub pochodzących z mniejszości narodowych, jak też młodzieży i dzieci niepełnosprawnych.

Konkursy odbędą się w wielu obszarach: konkurs literacki (poezja i proza), recytatorski, monodramu, poezji śpiewanej, małej formy teatralnej, plastyczny, multimedialny, fotografia, etiuda filmowa, plastyczny, wiedzy o Dolnym Śląsku „Cuda natury i architektury”. Każdego roku prace uczestników konkursów są oceniane przez wykwalifikowane jury, a laureaci występują na gali laureatów, prezentując swoje osiągnięcia rodzicom, przyjaciołom, nauczycielom i mieszkańcom Wrocławia.
Zapraszamy dzieci, młodzież i nauczycieli do podejmowania dyskusji w szkole i w domach rodzinnych na tematy konkursu. Nauczycieli prosimy o zachęcenie swych podopiecznych do uczestnictwa w różnych kategoriach konkursu i odkrywania / rozwijania talentów. Prośbę kierujemy szczególnie do nauczycieli j. polskiego (kategorie: k. literacki i recytatorski, geografii, biologii (kategoria k. Dolny Śląsk), zajęć artystycznych, plastyki (kategorie: k. plastyczny, fotograficzny i Dolny Śląsk), informatyki (kategorie: k. multimedialny, fotograficzny, filmowy), religii (kategorie: literacki, plastyczny, fotograficzny)
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami poszczególnych kategorii konkursów.
Konkurs „Dolnośląskim szlakiem – cuda natury i architektury” powstał z myślą o uczniach klas VI-VIII szkoły podstawowej, którzy właśnie na tym etapie życia poszukują swojej tożsamości, korzeni, przynależności oraz autorytetów i fundamentów, na których mogliby budować przyszłość. Niewątpliwie bogactwo i piękno regionu, w którym mieszkają, a także pogłębianie świadomej kontynuacji wielowiekowych tradycji poprzez pielęgnację zabytków i ochronę przyrody, może stanowić dla młodzieży gimnazjalnej nie tylko źródło wiedzy, ale także źródło wartości, których są odbiorcami i które mogą kontynuować.
Dzięki warsztatom towarzyszącym finałowi konkursu, w SP 29 powstał QUEST – GRA TERENOWA, która udostępniana jest uczniom wraz      z opiekunami.  Gra może być wspaniałym edukacyjnym przerywnikiem podczas wycieczki po Wrocławskiej Starówce lub wrocławskich zabytkach.
Zachęcamy do uczestnictwa w konkursach, gdzie – oprócz rozwijania talentów, pogłębiania istotnych tematów i szukania odpowiedzi na ważne pytania – można zyskać wartościowe nagrody i punkty rekrutacyjne do szkoły ponadpodstawowej.