Strona Główna KONKURSY "Wędrówki szlakiem wartości"

KONKURSY EDUKACYJNE DLA SZKÓŁ DOLNEGO ŚLĄSKA na rok szkolny 2013/2014

(ranga: konkursy wojewódzkie/regionalne - uczestnikami mogą być również uczniowie szkół województw sąsiednich - opolskiego, wielkopolskiego i lubuskiego)

«Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata».
Poszukiwanie Absolutu, sensu i pełni życia jest typowe dla człowieka, a w sposób szczególny dla młodych. Droga młodzieży, niech was nie zadowala nic, co nie dorównuje najwyższym ideałom! Nie dajcie się zniechęcić tym, którzy rozczarowani życiem, nie słyszą najgłębszych i najbardziej autentycznych pragnień swego serca. Macie rację, gdy nie godzicie się na banalne rozrywki, przelotne mody i propozycje, które was poniżają. Jeśli zachowacie wielkie pragnienie Boga, zdołacie uchronić się przed miernotą i konformizmem, tak powszechnymi w naszym społeczeństwie. (JP II)

PISMO PRZEWODNIE: (plik doc)

Dla szkół podstawowych i gimnazjów:

Dolny Śląsk - cuda natury i architektury - (plik doc)

Plastyczny - (plik doc) termin zgłoszeń do 20.05.2014

Literacki (poezja i proza) - (plik doc) termin zgłoszeń do 20.05.2014

Recytatorski - (plik doc) termin zgłoszeń przedłużony do 11.05.2014

Multimedialny - (plik doc) termin zgłoszeń do 20.05.2014

Filmowy i fotograficzny (plik doc) (jedynie dla gimnazjów),  termin zgłoszeń przedłużony do 30.05.2014

Dla szkół ponadgimnazjalnych:

Literacki (poezja i proza) - (plik doc) termin zgłoszeń 20.05.2014

Recytatorski (wraz z poezją śpiewaną i monodramem) - (plik doc) termin zgłoszeń do 20.03.2014

Filmowy i fotograficzny (plik doc) termin zgłoszeń do 30.04.2014

Plastyczny -  (plik doc) termin zgłoszeń do 20.05.2014

Multimedialny - (plik doc) termin zgłoszeń do 20.05.2014

Informacje na temat konkursów - tel. 506 030 569506 030 569, 501 33 99 06501 33 99 06