Już jako dzieci i młodzież wyrastaliśmy we franciszkańskich wspólnotach, starając się poznawać „pomysł na życie”, który realizował św. Franciszek z Asyżu. Idee pokoju i dobra oraz poszanowania wszelkiego życia towarzyszyły nam kiedy się kształciliśmy, podejmowaliśmy decyzje o naszej przyszłości, zakładaliśmy rodziny, obejmowaliśmy nowe stanowiska pracy. Nasze działania mają więc głębokie fundamenty, a ich owocem jest m. in. międzynarodowy festiwal muzyki, spotkanie międzyreligijne, wojewódzkie konkursy „Wędrówki szlakiem wartości”, międzynarodowe wymiany młodzieży, warsztaty organowe i koncerty muzyki etnicznej.