HISTORIA FESTIWALU W LICZBACH

133 artystów solistów
Ponad 851 artystów w chórach, zespołach, orkiestrach
106 koncertów
Artyści pochodzący z 26 krajów: Polski, Łotwy, Litwy, Niemiec,
Ukrainy, Austrii, Szwajcarii, Szwecji, Włoch, Japonii, Korei
Południowej, Francji, Wietnamu, Belgii, Ghany, Wielkiej Brytanii,
Izraela, Rumunii, Czech, Armenii, Palestyny, Hiszpanii, Syrii,
Jemenu, Grecji, Gambii