Strona Główna PROGRAM 2016

Program Muzycznych Spotkań Kultur
XIII Międzynarodowego Festiwalu
"PAX ET BONUM PER MUSICAM"
2016 r.


****

Dom Sióstr Notre Dame, ul. św. Marcina 12, Ostrów Tumski, Wrocław

6-10.10.2016 r. (CZWARTEK-PONIEDZIAŁEK)

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY CHÓRALNE

Lipski Chór Synagogalny (Niemcy, Lipsk), dyr. Ludwig Böhme

Chór Kameralny Aidija (Litwa, Wilno), dyr. Romualdas Grazinis

Chór Oktoich (Polska, Wrocław), dyr. ks. prot. Grzegorz Cebulski

Konsultacje: Agnieszka Franków-Żelazny

wstęp wolny

****

Kościół pw. Świętego Krzyża, Ostrów Tumski, Wrocław

7.10.2016 r. (PIĄTEK)

godz. 17:30

RECITAL ORGANOWY

WITOLD ZALEWSKI (Kraków)

wstęp wolny

****

Sala audytoryjna WCK przy Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1, Wrocław

8.10.2016 r. (SOBOTA)

godz. 15:00

SPOTKANIE MIĘDZYRELIGIJNE "ASYŻ WE WROCŁAWIU"

****

Sala audytoryjna WCK przy Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1, Wrocław

8.10.2016 r. (SOBOTA)

godz. 17:00

MUDE JAR ENSEMBLE (Hiszpania)

Ślady Al-Andalus w Hiszpanii. Muzyka Żydów sefardyjskich.

Begoña Olavide - psałterium, śpiew

Javier Bergia - śpiew, gitara, cytra, perkusja

Ramiro Amusategui - lutnia arabska

wstęp wolny

****

Kościół pw. Świętego Krzyża, Ostrów Tumski, Wrocław

9.10.2016 r. (NIEDZIELA)

godz. 18:00

HENRYK JAN BOTOR

SYMFONIA UBI CARITAS

(prawykonanie)

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus


Lipski Chór Synagogalny (Niemcy)

Chór Kameralny Aidija (Litwa)

Chór Oktoich (Polska)

Dyryguje: Anna Duczmal-Mróz

Przygotowanie chórów: Agnieszka Franków-Żelazny, Izabela Polakowska-Rybska

WYWIAD Z KOMPOZYTOREM

wstęp wolny


****