Strona Główna MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA CHÓRALNE 2016

Wydarzenie w programie Europejskiej Stolicy Kultury 2016, sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 


MUZYCZNE SPOTKANIA KULTUR

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA CHÓRALNE

6-10 PAŹDZIERNIKA 2016

Barwne, wielokulturowe wydarzenie, którego inspirację stanowią korzenie muzyki kilku narodów. Współistnienie "muzycznych światów" dokona się w kompozycji Henryka Jana Botora na trzy chóry, małą orkiestrę symfoniczną, organy i szofar. Głównym wykonawcą dzieła będzie wielonarodowy chór powstały z połączenia trzech chórów specjalizujących się w wykonaniu muzyki różnych narodów, różnych religii. Koncert poprzedzą wspólne wspotkania chóralne umożliwiające wymianę doświadczeń muzycznych.

LIPSKI CHÓR SYNAGOGALNY (Niemcy)

Fot. Synagoga Rykestrasse Berlin, Louis Lewandowski Festival 2013 © Rolf Walter

"Miłość chóru do muzyki, którą pielęgnuje, jest prawdziwa i szczera."
Prof. Eliyahu Schleifer, Jerozolima, Leipziger Volkszeitung, 31 marca 2010

Lipski Chór Synagogalny został założony w 1962 roku przez Kantora Wernera Sandera z zamiarem utrzymania żydowskich tradycji muzyki sakralnej i zaprezentowania ich szerszej publiczności. W roku 1972 kierownictwo artystyczne chóru przejął Helmut Klotz. Pod jego batutą amatorski zespół rozwinął się i uzyskał znaczącą rangę w Niemczech i za granicami kraju. Od 2012 roku dyrektorem artystycznym i dyrygentem chóru jest Ludwig Böhme.

Zespół specjalizuje się w muzyce synagogalnej XIX i początku XX wieku, w szczególności takich twórców, jak: Louis Lewandowski, Salomon Sulzer, Samuel Lampel, Samuel Naumbourg, Abraham Dunajewski, Dawid Nowakowski lub Heinrich Schalit, ale także kompozytorów renesansowych, np. Salomone Rossi. Do repertuaru świeckiego należy tradycyjny jidysz i hebrajski folklor w opracowaniach Wernera Sandera, Friedberta Großa, Fredo Junga, Juana Garcia i Ludwiga Böhme. Chór koncertował zarówno w Niemczech, jak też za granicą, między innymi w Polsce, Izraelu, Południowej Afryce, w USA, Ukrainie, Brazylii, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji, Czechach i Wielkiej Brytanii. Liczący około 35 śpiewaków zespół wykonuje dzieła a cappella, ale również z akompaniamentem fortepianu, organów, z towarzyszeniem orkiestry.

www.synagogalchor-leipzig.de
www.facebook.com/LeipzigerSynagogalchor

dyr. Ludwig Böhme

Fot. Anne Hornemann

Kocha muzykę wokalną jako śpiewak, dyrygent, pedagog i organizator. Urodzony w 1979 roku w Rodewisch / Vogtland, był od 1989 do 1998 członkiem Chóru Chłopięcego przy kościele św. Tomasza w Lipsku, a następnie pracował do roku 2002 jako asystent kantora kościoła św. Tomasza. Studiował w Wyższej Szkole Muzyki i Teatru w Lipsku, którą ukończył z wyróżnieniem. Kontynuacją kształcenia były studia podyplomowe. Duży wpływ na jego osobowość artystyczną wywarli Georg Christoph Biller oraz Horst Neumann, u których się kształcił, jak też zajęcia z King’s Singers, z Tonem Koopmanem i Mortenem Schuldt-Jensenem.
Ludwig Böhme jest współzałożycielem i barytonem lipskiego Calmus Ensemble, jednego z czołowych zespołów wokalnych w Niemczech. Calmus śpiewa około 70 koncertów rocznie na scenach świata, jest wydawcą własnej edycji nutowych i jest w minionym dziesięcioleciu laureatem wielu międzynarodowych konkursów, m. in. ECHO Klassik (2009). Ludwig Böhme jest aktywny również w dziedzinie dyrygentury. Od 2002 roku prowadzi Chór Kameralny Josquin des Prés, który pod jego kierownictwem zdobył II nagrodę na VIII Niemieckim Konkursie Chórów w Dortmundzie w 2010 roku. W kwietniu 2012 roku Ludwig Böhme objął kierownictwo artystyczne Lipskiego Chóru Synagogalnego.
Dzięki licznym trasom koncertowym, uczestniczył w wielu znaczących festiwalach muzycznych w Niemczech, takich jak:
Schleswig-Holstein Musik Festival, MDR-Musiksommer, Dresdner Musikfestspiele, Kultursommer Rheinland-Pfalz, Bachfest Leipzig. Jego działalność koncertową w wielu krajach w Europie, Ameryce Południowej i USA dokumentują liczne nagrania, produkcje radiowe i telewizyjne.
Ludwig Böhme prowadzi kursy dla chórów i zespołów wokalnych. W latach 2007-2012 nauczał dyrygentury w Ewangeliskiej Wyższej Szkole Muzyki Kościelnej w Halle (Saale). Uznaniem cieszą się także jego aranżacje – nagroda
Contemporary A Cappella Recording (2004).

CHÓR KAMERALNY AIDIJA (Litwa)

Chór Kameralny "Aidija" został założony w 1989 roku w Narodowej Szkole Sztuki M. K. Ciurlionisa w Wilnie z inicjatywy Romualdasa Grazinisa. Członkami chóru są głównie byli i obecni studenci Narodowej Szkoły Sztuki M. K. Ciurlionisa oraz Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru. Każdego roku Chór Aidija wykonuje 30-35 koncertów na Litwie i za granicą, m. in. w Mołdawii, Ukrainie, Białorusi, Łotwie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Belgii, Chinach, Finlandii, Polsce i Czechach. W 1992 roku chór zdobył tytuł laureata w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Wielkiej Brytanii. W 1994 roku w podobnym konkursie w tym samym kraju (w Llangollen) uzyskał miano najlepszego chóru młodzieżowego. "Aidija" jest uczestnikiem wielu festiwali i innych wydarzeń kulturalnych na Litwie i za granicą. W różnorodnym repertuarze chóru jest wiele dziel klasycznych i współczesnych kompozytorów z całego świata. Chór jest zwycięzcą wielu znaczących konkursów, zarówno na Litwie, jak i za granicą.

Chór dokonał prawykonań wielu skomplikowanych dzieł kompozytorów litewskich, m. in. B. Kutaviciusa "Stabat Mater" (1995) oraz Pronounce Word - Lips Turn Into Ice" (1996), O. Balakauskasa - "Requiem In Memoriam Stasys Lozoraitis" (1996), A. Martinaitisa "A Song to the Sister Sun" (1996), O. Narbutaite "Centones meae Urbi" (1997), dokonał również nagrań dla Radia i Telewizji litewskiej, nagrań płytowych i innych. W 2010 roku chór koncertował w Brukseli w Parlamencie Europejskim podczas jubileuszu 20-lecia niepodległości Litwy z udziałem prezydenta Unii Europejskiej, Hermana Van Rompuya i premiera Litwy - Andriusa Kubiliusa. Koncerty chóru są bardzo wysoko cenione przez organizatorów, słuchaczy i koneserów sztuki chóralnej. Chór z powodzeniem bierze udział w programach muzyczno-edukacyjnych. W chwili obecnej tematem jednego z projektów jest "Musica Sacra XIV-XXI wieku", a chór przedstawia dzieła takich kompozytorów, jak: G. de Machaut, J. Obrecht, Ch. Morales, P. da Palestrina, T. L. Vittoria, G. Gabrieli, H. Schütz, J. S. Bach, C. Ph. E. Bach, J. Haydn, W. A. Mozart

dyr. Romualdas Grazinis

Romualdas Grazinis (1962) jest dyrygentem dwóch chórów: chóru Narodowej Szkoły Sztuki M. K. Ciurlionisa w Wilnie i Chóru Kameralnego Aidija. Romualdas Grazinis jest absolwentem Narodowej Szkoły Sztuki w Wilnie, w 1985 roku ukończył Konserwatorium Wileńskie jako dyrygent i pedagog. W 1989 roku R. Grazinis rozpoczął studia w dziedzinie chorału gregoriańskiego w Konserwatorium Paryskim pod kierunkiem profesora Louis-Marie Vigne. Kontynuował kształcenie w Konserwatorium w Boulogne pod kierunkiem Pierre'a Calmelet oraz podczas kursu mistrzowskiego u P. Philipsa w Królewskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze w 1994 roku. Od 1992 roku był solistą zespołu Nowej Muzyki (Wilno). Zespół wykonywał współczesną muzykę litewską i koncertował w wielu krajach.

R. Grazinis wykłada od roku 1983 dyrygenturę i śpiew chóralny w Narodowej Szkole Sztuki M. K. Ciurlionisa w Wilnie (Litwa). W latach 1985-1987 Grazinis był założycielem i liderem orkiestry dętej oraz zespołu muzyki dawnej w Królewcu. W latach 1997, 1998, 2003, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014 dyrygował podczas Festiwalu Pieśni Litewskich ponad 10000 śpiewaków. R. Grazinis prowadził koncerty z Litewską Narodową Orkiestrą Symfoniczną, Orkiestrą Barokową "Musica Humana", Białoruską Orkiestrą Narodową, Orkiestrą Symfoniczną w Kownie i wieloma innymi orkiestrami. R. Grazinis trzykrotnie otrzymał nagrodę specjalną Ministerstwa Kultury i Edukacji dla młodych artystów (1992, 1994, 1997). W 2004 roku został nominowany do nagrody artystycznej przez litewskiego Ministra Kultury i Edukacji. W 2013 roku został odznaczony orderem rządu litewskiego za zasługi dla litewskiej kultury i sztuki.

CHÓR OKTOICH (Polska)

Chór „Oktoich”- przy cerkwi św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu  i Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego Garnizonu Wrocław powstał we wrześniu 1991 roku jako zespół męski przy Parafii Prawosławnej św. Cyryla i św. Metodego we Wrocławiu. W 1999 roku dekretem śp. abp gen. dyw. Mirona Chodakowskiego, został powołany do niesienia swej posługi w strukturach Prawosławnego Ordynariatu WP.

Chór nagrał 9 płyt CD – w tym nominowanej do nagrody Fryderyków – a także programy dla telewizji. Zespół dał setki koncertów w Polsce oraz w renomowanych salach koncertowych Europy: Moskwy, Londynu, Brukseli, Tbilisi, Kiszyniowa, Budapesztu, Bukaresztu, Pragi, Berlina, Monachium, Hanoweru i katedr Francji. Jest czterokrotnym laureatem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki cerkiewnej w Hajnówce (I i II miejsce; 1992,1994, 2006, 2011 r.) oraz Międzynarodowego Festiwalu Kunsztu Śpiewu Diakońskiego w Moskwie – nagroda specjalna (1997). W roku 2004 chór został uhonorowany ogólnopolską nagrodą im. św. Brata Alberta – za całokształt działalności kulturalno-charytatywno-ekumenicznej. Chórzyści „Oktoichu” są odznaczeni przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Ministra Obrony Narodowej i Stowarzyszenia Kombatanckie medalami: „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, „Gloria Artis”, „Pro Memoria”, „Zasłużony dla Obronności Kraju” i innymi. We wrześniu  2009 roku na zamówienie Kancelarii Prezydenta RP zespół nagrał wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną ŚOW płytę o tematyce patriotyczno-wojskowej pt. „Bo wolność krzyżami się mierzy”. W 2011 roku chór został uhonorowany nagrodą im. Księcia Konstantego Ostrogskiego za wkład w propagowanie kultury Kościoła Prawosławnego. W 2012 roku chór nagrał z  multiinstrumentalistą Józefem Skrzekiem płytę pt. „Kazania Świętokrzyskie – spektakl słowno-muzyczny”. W 2014 roku ukazała się płyta „ Panichida Grunwaldzka – Nabożeństwo żałobne za poległe rycerstwo i wojów”, który to utwór chór wykonuje w piętnastowiecznej polszczyźnie. Od 2009 roku zespół występuje również z głosami żeńskimi. Zespołem kieruje od początku jego powstania ks. prot. Grzegorz Cebulski.

dyr. ks. prot. Grzegorz Cebulski

Ks. prot. Grzegorz Cebulski współpracuje i wielokrotnie występował z wrocławskimi świeckimi chórami wykonując partie solowe. Jest założycielem i dyrygentem chóru męskiego Oktoich i dwukrotnym laureatem nagrody dyrygenckiej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce (1987, 1994) i Festiwalu Kunsztu Śpiewu Diakońskiego w Moskwie (1997). W 1993 roku decyzją Soboru Biskupów Kościoła Prawosławnego w Polsce został nagrodzony Orderem św. Marii Magdaleny, a w 2005 roku – Orderem św. św. Cyryla i Metodego – Cerkwi Czeskiej i Słowackiej.

Od 1995 roku  jest psalmistą w strukturach Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego , a w latach 1991-2010 – był członkiem chóru Catores Minores Wratislavienses. W latach 2003-2014 był protodiakonem-dyrygentem Prawosławnego Ordynariatu WP, a od 2014 roku – wikariuszem Parafii św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu. W 2015 roku, decyzją Soboru Biskupów Kościoła Prawosławnego w Polsce, został nagrodzony  godnością protojereja (odpowiednik dziekana kapituły katedralnej).

Ks. prot. Grzegorz Cebulski został uhonorowany przez Ministra Kultury i Sztuki medalem Zasłużonego dla Kultury Polskiej oraz orderem Gloria Artis, a także odznaczeniami MON. Jest lektorem Międzynarodowego Seminarium Muzykologicznego Convivium w Czechach i członkiem Kapituły Polskiej Nagrody Fonograficznej “Fryderyki”.

AGNIESZKA FRANKÓW-ŻELAZNY

Agnieszka Franków-Żelazny (doktor habilitowany sztuki)

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (studia biologiczne) oraz Akademii Muzycznej we Wrocławiu: Wydziału Edukacji Muzycznej i Wydziału Wokalnego. Ukończyła Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Akademię Liderów Kultury na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W latach 1995–1999 była członkiem Polsko-Niemieckiej Akademii Chóralnej „In terra pax”. Założyła chór „Con Amore” przy ZS nr 1 we Wrocławiu. Była dyrygentem i kierownikiem artystycznym Akademickiego Chóru Politechniki Wrocławskiej. W roku 2000 założyła Kameralny Chór Akademii Medycznej (obecnie Chór Medici Cantantes), z którym zdobywa wiele nagród w kraju i za granicą. Od 2006 roku jest dyrektorem artystycznym Chóru NFM (wcześniejszego Chóru Filharmonii Wrocławskiej). Była opiekunem artystycznym Chóru Polskiego Radia, wprowadzając zespół ponownie na polską scenę muzyczną. Występowała jako dyrygent lub chórmistrz gościnny takich zespołów, jak: Gabrieli Consort, Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej, Wrocławski Zespół Solistów Ricordanza, Orkiestra Kameralna AM we Wrocławiu, Chór Festiwalowy Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, Chór Filharmonii Śląskiej, Chor der Bamberger Symphoniker, Schleswig-Holstein Festival Choir. Jest pomysłodawczynią i dyrektorem artystycznym Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego. W 2015 roku objęła funkcję dyrektora programowego projektu Akademia Chóralna. Prowadzi klasę dyrygentury chóralnej oraz Chór im. S. Krukowskiego na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Jest zapraszana jako konsultant wokalny do prowadzenia warsztatów dla chórmistrzów oraz zespołów chóralnych. W 2013 roku została powołana przez Prezydenta Wrocławia do Rady Kuratorów przy Europejskiej Stolicy Kultury 2016 jako kurator priorytetu „Muzyka”.

IZABELA POLAKOWSKA-RYBSKA

Urodziła się we Wrocławiu. Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu w klasie skrzypiec. Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu: Wydziału Edukacji Muzycznej w klasie dyrygowania dr hab. Agnieszki Franków-Żelazny oraz Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w klasie dyrygentury prof. Alana Urbanka. Swoje umiejętności rozwija uczestnicząc w licznych kursach dla dyrygentów chóralnych i orkiestrowych. Miała okazję pracować pod dyrekcją J. Łukaszewskiego, K. Szydzisza, A. Franków-Żelazny, J. Kasprzyka, Ł. Borowicza, R. Hollingwortha, S. Laytona, B. Chilcotta, P. McCreesha.

W latach 2007-2012 pełniła funkcję asystenta w Chórze Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W 2010 r. założyła Chór przy Zespole Szkół nr 14 we Wrocławiu. W 2012 r. była Dyrygentem i Opiekunem Artystycznym Chóru Dziecięcego Opery Wrocławskiej. Od 2013 r. gościnnie pełni funkcję dyrygenta-asystenta w Polskim Narodowym Chórze Młodzieżowym. W latach 2013-2015 pełniła obowiązki Dyrektora Artystycznego Chóru Polskiego Radia. W lutym 2016 r. została Dyrygentem i Kierownikiem Artystycznym Chóru Filharmonii Opolskiej. Mimo młodego wieku w swoim dorobku posiada różne nagrody i osiągnięcia: III miejsce na I Chojnowskim Festiwalu Chórów Młodzieżowych, I miejsce na X Dolnośląskim Przeglądzie Chórów Szkolnych, I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Zespołów Wokalnych Stonavská Barborka, Wyróżnienie oraz Nagrodę Dla Najlepszego Polskiego Uczestnika Turnieju podczas V Międzynarodowego Turnieju Dyrygentury Chóralnej W STRONĘ POLIFONII.

Wraz z Chórem Polskiego Radia gościła m.in. na: Gali Finałowej Koryfeusz Muzyki Polskiej, Festiwalu Warszawska Jesień, Sacrum Profanum, Festiwalu Witolda Lutosławskiego Łańcuch, Wielkanocnym Festiwalu Ludwiga van Beethovena w Warszawie, Edinburgh International Festival. Przygotowała zespół do nagrań trzech płyt z muzyką polskich kompozytorów: Krzysztof Penderecki. Utwory Chóralne, Próg nadziei - W hołdzie Janowi Pawłowi II, Litanie Ostrobramskie - S. Moniuszki.

Jest osobą pełną pasji i zaangażowania. Swoją energią potrafi dzielić się ze śpiewakami zarówno w chórze dziecięcym, młodzieżowym, akademickim, jak i zawodowym.

****

HARMONOGRAM

Ilość uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Uczestnicy czynni wspólnie z chórami uczą się i przygotowują pieśni cerkiewne, żydowskie i litewskie. Po akceptacji dyrygentów mają szansę uczestniczyć w pierwszej części koncertu, która obejmuje przygotowane podczas spotkań pieśni. Uczestnicy bierni przysłuchują się pracy nad utworami.

DOM SIÓSTR NOTRE DAME, ul. św. Marcina 12/ Ostrów Tumski, Wrocław

PIĄTEK, 7.10.2016

10.00 - 10.45   Grzegorz Cebulski (pieśni cerkiewne)

10.45 - 11.30   Ludwig Bohme (pieśni żydowski)

przerwa kawowa

12.00 - 12.45   Romualdas Grazinis (pieśni litewskie)

12.45 - 13.30   Agnieszka Franków-Żelazny (Symfonia Ubi Caritas)

przerwa - czas wolny

16.00 - 19.00   Agnieszka Franków-Żelazny (Symfonia Ubi Caritas)

20.00 - 20.45   Wykład Romualdas Grazinis

SOBOTA, 8.10.2016

10.00 - 10.30   Romualdas Grazinis (pieśni litewskie)

10.30 - 11.00   Ludwig Bohme (pieśni żydowski)

11.00 - 11.30   Grzegorz Cebulski (pieśni cerkiewne)

przerwa kawowa

12.00 - 13.30   Izabela Polakowska-Rybska (Symfonia Ubi Caritas)

przerwa - czas wolny

16.00 - 19.00  Izabela Polakowska-Rybska/ Anna Duczmal-Mróz (Symfonia Ubi Caritas)

20.00 - 20.45   Wykład ks. prot. Grzegorz Cebulski

NIEDZIELA, 9.10.2016

12.40 - 15.40  Anna Duczmal-Mróz (próba generalna - Symfonia Ubi Caritas), Kościół pw. Św. Krzyża

18.00  KONCERT (prawykonanie)/ Kościół pw. Św. Krzyża

****